torsdag 30. oktober 2008

Vil ha Stokmarknes som egen klinikk


– Sykehusene i Vesterålen og Lofoten må bli egne geografiske klinikker, foreslår representantene fra Vesterålen i Nordlandssykehusets omorganiseringsgruppe.

De føler at motargumentene ikke er kommet ordentlig fram i den hektiske OU-prosessen i høst. Allerede på det første møtet i prosjektgruppa i høst slo ledelsen fast at den lokale ledelsen i Vesterålen og Lofoten skulle vekk.
Nå har de laget ei motmelding som slår fast at det er sykehusene i Vesterålen og Lofoten som særlig vil merke følgene av ny organisering.

De framholder at det dermed ble svært viktig å få utredet punktet om konsekvenser i disse to regionene.

Konsekvenser utsatt
Nå konstaterer motmeldinga at viktige deler av mandatet er utsatt til etter at klinikksjefene er tilsatt og prosjektgruppa har avsluttet arbeidet. Det gjelder blant annet lokal ledelsesstruktur, økonomisk innsparing, og lokal stab og støtte.
– Dette medfører at vurdering av ny modell opp mot nåværende ledelsesmodell ikke lar seg gjøre i dette prosjektarbeidet, heter det fra prosjektgruppas medlemmer i Vesterålen.

• Les hele saken i Bladet Vesterålen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar