søndag 26. oktober 2008

Vestfold fylkesting: Flertall imot sammenslåing av Telemark og Vestfold til ett sykehusområde

TØNSBERGS BLAD Ap var uenig og Høyre tvilte, men til slutt gikk et klart flertall i fylkestinget imot at Vestfold og Telemark blir ett sykehusområde.

Det ble utfallet da fylkestinget i går (20.10.) avga en høringsuttalelse til den store omorganiseringen av Helse Sør-Øst.
Ap ble dermed stående alene om å ville godta at Telemark og Vestfold blir ett sykehusområde, selv om de i likhet med de andre partiene ville beholde tre selvstendige helseforetak: Sykehuset i Vestfold, Psykiatrien i Vestfold og Sykehuset Telemark, og med akuttfunksjoner i begge fylker.

– Dette handler først og fremst om å styrke kvaliteten i behandlingen, sa Arve Høiberg (Ap). Når det gjelder behandling som krever spisskompetanse, hevdet Høiberg at det er en klar sammenheng mellom hvor ofte sykehuspersonellet utfører disse behandlingene og den kompetansen de får på de samme områdene.

Derfor er det en god idé å samordne og konsentrere enkelte behandlingstilbud til ett sted innenfor samme sykehusområde, også for å hindre at disse forsvinner til det nye storsykehuset i Oslo, mente Høiberg.

– Dristig av Ap
Flertallet mente derimot at sammenslåing til ett sykehusområde var å gi fanden lillefingeren, selv om man aldri så mye presiserte at man ville beholde tre helseforetak. De fryktet at flere viktige helsetilbud ville forsvinne ut over fylkesgrensen som følge av en samordning.

– Ap er usedvanlig dristige, mente Øyvind Hunskaar (Sp). Høyres Karen Anne Kjendlie var i utgangspunktet enig med Arbeiderpartiet, og sa at det viktige er å beholde tre helseforetak.
– Men det viktigste er at vi i Vestfold står samlet, sa Kjendlie, og Høyre endte derfor med å støtte flertallets syn og si nei til å slå sammen sykehusområdene.
Ap fikk derimot et enstemmig fylkesting med seg på at Kysthospitalet i Stavern bør organiseres som eget helseforetak.

Fylkestinget var også skjønt enige om at økonomisk effekt og andre konsekvenser av omstillingsprosessen ikke er godt nok utredet, og krever at dette må gjøres før endringene settes iverk.

• Les saken i Tønsbergs Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar