tirsdag 7. oktober 2008

Regjeringens budsjettforslag for helsesektoren: St.prp. nr. 1 (2008-2009) for budsjettåret 2009

Utgiftskapitler: 700–761 og 2711–2790
Inntektskapitler: 3700–3751, 5572 og 5631
Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 12. september 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Dokumentet i pdf-format (3,8 Mb) Teksten fra s. 116 og utover omhandler de regionale helseforetakene.

• Klikk her eller på overskriften for å se budsjettforslaget på departementets sider eller last det ned som pdf-dokument fra lenken over.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar