lørdag 25. oktober 2008

Nordlandssykehuset: 140 millioner kroner i underskudd


AVISA NORDLAND – Finner vi 100 garanterte millioner, kan vi slakke litt opp. Resten forventer jeg at vi får fra Helse Nord. Det sier styreleder i Nordlandssykehuset HF, Stig Fossum.

Som Avisa Nordland skrev i går styrer Nordlandssykehuset mot et underskudd som kan bli så stort som 140 millioner kroner i 2008. Allerede har man definert en sparepakke på 135 millioner kroner.

Flere tiltak.
Det er igangsatt en rekke tiltak der sengetallet er redusert og antall månedsverk går ned.

Det er likevel stor usikkerhet om tiltakene vil få den effekten man håper på. Stenging av sengeposten R2 i Bodø, sammenslåingen av nevrologisk avdeling og avdeling for klinisk service og rehabilitering, endringer på kirurgen med redusert sengetall og færre ansatte er konkrete tiltak som er iverksatt eller vil komme om kort tid.

Snart vil også en rekke sykehusboliger bli lagt ut for salg. Bodø kommune har sagt ja til å overta driften av Rensåsen barnehage fra neste år.

Usikkerhet.
Nordlandssykehuset strever med er å finne de økonomisk uttellingene.

– Vi har tiltak tilsvarende 80 millioner, likevel vet vi ikke om vi vil spare 80 eller 50 millioner. Det jeg sier nå er at vi må finne tiltak som garanterer for at vi sparer 100 millioner kroner. Klarer vi det forventer jeg at Helse Nord bidrar med resten. Vi er godt i gang, jeg er optimistisk og tror nå at vi klarer dette uten å kutte hele tilbud, sier Fossum.

Et punkt som har stor usikkerhet rundt seg er den økonomiske effekten av nedgangen i antallet månedsverk. Sammenlignet med i fjor er reduksjonen nå på over 130 månedsverk.

Stram margin.
Fossum tror at Nordlandssykehuset har klart å feste grepet, men at foretaket drives på så stramme marginer at man har lite å gå på.

– Driften er så presset at det er lite rom for uforutsette utgifter, derfor tror jeg at med 100 garanterte millioner på plass kan vi kanskje slakke litt opp.

• Les resten av saken i Avisa Nordland ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar