tirsdag 7. oktober 2008

Noen bakgrunnstall for å vurdere statsbudsjettet

AFTENPOSTEN meldte i september i år at sykehusene ville gå mot et underskudd på 900 millioner i 2008. Fasiten for 2007 var et underskudd på 1,5 milliarder kroner og et kumulert underskudd for sykehusene på 9,4 miliarder kroner. "Dermed sitter sykehusene med samlede underskudd på over 10 milliarder kroner, skrev Aftenposten. Les saken ved å klikke her.

VG gjenga tall som viste det samme, og siterte Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten på at Helse Sør-Øst hadde et årsresultat for 2007 som var betydelig lengre fra eiers styringskrav enn hva Helse Sør og Helse Øst hadde samlet i 2006. BUS hevdet også at det var store sprik i aktivitetstallene de hadde funnet mot tallene helseregionene selv melder inn. Les saken her.

Og årsrapporten fra BEREGNINGSUTVALGET FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN (sept 2008) kan lastes ned ved å klikke her. Der finner en blant annet følgende om "Økonomisk resultat, investeringer, gjeld og egenkapital":
• Underskuddet i forhold til eiers styringskrav er 1,5 mrd kroner i 2007. Det akkumulerte underskuddet i forhold til eiers styringskrav er 9,4 mrd kroner i perioden 2002-2007.
• Det samlede regnskapsmessig årsresultatet i de regionale helseforetakene er -6,1 mrd kroner i 2007. Det akkumulerte regnskapsmessige underskudd i perioden 2002-2007 er 24,0 mrd kroner.
• Egenkapitalen ble redusert med 6,1 mrd kroner fra 2006 til 2007 og er nå 38,7 mrd kroner. I 2002 var egenkapitalen 59,7 mrd kroner.
• Brutto investeringer i 2007 er 8,7 mrd kroner. Dette er 0,6 mrd kroner mindre enn i 2006. Investeringer i bygninger utgjør 6,7 mrd kroner.
• Netto investeringer3 er i 2007 3,4 mrd kroner. Dette er 0,7 mrd kroner mindre enn i 2006.
• Langsiktig rentebærende gjeld økte med 3,3 mrd kroner fra 2006 til 2007 og er ved utgangen av 2007 13,5 mrd kroner. Samlede driftskreditter er 5,8 mrd kroner, en endring fra 2006 på 1,9 mrd kroner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar