torsdag 3. april 2008

10 viktige spørsmål om Stensby sykehus

Her er de 10 spørsmålene som Stensby sykehus venneforening stilte til Ahusdirektør Erik Kreyberg Normann på møtet den 15. mars 2008, spørsmål som befolkningen vil ha en orientering om:
1. Hvilke tilbud og behandling kan befolkningen få på Stensby etter ferien 2008?
2. Blir det eventuelt nye typer behandling på Stensby?
3. Hvor mange senger i bruk vil det bli på Stensby etter ferien 2008?
4. Når flytter Øre-nese-hals avdelingen?
5. Hva med dagens samarbeide med Feiring-klinikken?
6. Mange blodgivere vil ikke reise inn til Ahus for å gi blod
7. Dagens legevakt for Eidsvoll og Hurdal er et meget viktig tilbud for kommunene. Hva vil skje med denne og alle alarmene som er rundt i hjemmene?
8. Hva blir igjen av dagens utstyr på sykehuset?
9. Hva slags informasjon vil befolkningen på Øvre Romerike få i forbindelse med at tilbudet på Stensby blir sterkt redusert framover fra april måned?
10. Hovedstadsprosessen og hvilke sykehus blir lokalsykehus i forbindelse med AHUS?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar