fredag 18. april 2008

Helse Sør-Øst: 82 mill kr i budsjettavvik ved utgangen av februar

Sammenslåingen av Helse Øst og Helse Sør skulle gi en gevinst på 7-800 millioner kroner, var det ikke så? Foreløpig lar det vente på seg, for på Helse Sør-Østs nettsider ble denne saken lagt ut i dag:

BEKYMRING FOR ØKONOMISKE RESULTATER

- Den økonomiske utviklingen i Helse Sør-Øst er fortsatt svært bekymringsfull og vil kreve forsterket styring og oppfølging, sa administrerende direktør Bente Mikkelsen under styremøtet i Kristiansand denne uken. Der fikk styret presentert en rapport som viser et budsjettavvik per utgangen av februar 2008 på minus 82,4 millioner kroner.

Økning på i underkant av 500 månedsårsverk
Mesteparten av avviket skyldes lavere inntektsnivå, manglende realisering av planlagte omstillingstiltak samt bemanningsutviklingen. Per februar var det rapportert effekt av omstillingstiltakene som ligger på 78 prosent av planlagt omstilling - vel 22 prosent under det budsjetterte. Omstillingstiltakene forutsetter en stor grad av nedbemanning. Det er likevel en netto økning i bemanningen på i underkant av 500 månedsverk i forhold til samme periode i fjor. - Dette er svært bekymringsfullt, sa viseadministrerende direktør Atle Brynestad, som presenterte økonomirapporten for styret.

Fire av helseforetakene har spesielt store budsjettavvik i perioden januar-februar:
- Rikshospitalet HF - 11,1 millioner kroner
- Sykehuset Østfold HF - 10,7 millioner kroner
- Sørlandet sykehus HF - 10,7 millioner kroner
- Ullevål universitetssykehus HF - 30,6 millioner kroner

De foreløpige tallene som inkluderer mars viser at disse helseforetakene fortsatt har de største budsjettavvikene. Dessuten har Sykehuset Buskerud et større budsjettavvik ved utgangen av mars.

• Les hele saken på Helse Sør-Østs egne sider ved å klikke på overskriften her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar