mandag 21. april 2008

Får ikke svar fra Brustad om Larvik og nedlegging av akuttfunksjon

LO i Larvik og Lardal etterlyser svar fra Sylvia Brustad på spørsmålet om nedleggelse av akuttfunksjonen på sykehuset i Larvik kommer inn under Foretakslovens § 30.

I slutten av februar hadde de møte med blant annet Rigmor Aasrud og etterlyste en avklaring. Tidligere statssekretær i Helse- og Omsorgsdepartementet Wegard Harsvik har ved to ulike anledninger på vegne av departementet lovet at en slik sak skulle behandles etter § 30. Senere har LO i Larvik og Lardal skrevet brev til Brustad, uten å få svar.

I brevet til helse- og omsorgsministeren skriver LO i Larvik og Lardal blant annet:

"Det ble videre i møtet fra departementets side pekt på at det er opprettet en god dialog mellom SiV ledelse og Larvik Kommune i sakens anledning. På direkte forespørsel fra oss etter møtet kjenner verken Ordfører eller Rådmann til at det er opprettet en slik god dialog.

Videre ble det pekt på at innsparingene er beregnet til ca 14.6 mill kroner, vi vil peke på at dette er brutto tall, og at det reelle tallet etter div investeringer og lignende kommer ned ca 4.5 mill kroner.

Flytting av akutten fra Larvik vil også innebære langt mer ambulansetransport mellom Larvik og Tønsberg, med følger som økt trafikk, større CO2 utslipp og muligheter for flere ulykker på veiene i fylket.

Vi mener at liv vil gå tapt fordi ventetiden øker på behandling i Tønsberg, men også fordi det tar lenger tid fra ulykken eller et akutt sykdomsfall oppstår til man er på sykehus som kan gi adekvat akuttbehandling. Dette har også allmennleger og sykepleiere uttalt. Responstiden for ambulansene er heller ikke i tråd med kravene.

Hva med bekymringsmeldingene fra ansatte som faktisk jobber med akuttbehandling i Tønsberg , der det er problemer med logostikk og fysisk plass. Hva med lovet konsekvensanalyse som SiV skulle utarbeide ?

SiV Tønsberg kjøper tjenester eksternt selv om det er ledig kapasitet i Larvik. Hva med laboratorieprøver og radiologi ?

Hva med pålegget om å kjøpe tjenester fra Sykehuspartner, som beviselig øker utgiftene ?

Alt dette og mer til viser en slett behandling av SiV Tønsberg, som i denne sammenheng kan sies å være ”bukken og havresekken”.

På møtet i departementet 28.2, ble vi lovet raskt svar på våre spørsmål, kan vi nå 3 uker etter møtet, forvente et svar på våre spørsmål?"

Brevet ble sendt 15. mars, men leder Raymond Marthinsen og nestleder Rune Gutterød venter fortsatt på svar …

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar