lørdag 19. april 2008

Åpent møte om Aker sykehus' fremtid mandag 21. april kl. 18!

Aker sykehus venner arrangerer åpent møte og årsmøte mandag 21. april. Møtet starter kl. 18, og holdes i Kirurgisk auditorium på Aker universitetssykehus.

Første del av møtet har tema "HOVEDSTADSPROSESSEN - Hvor står Aker universitetssykehus i denne prosessen?" Det blir innlegg ved adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir og tillitsvalgte Are Saastad og Ole Kristian Haug Furulund. Ledende Oslo-politikere er invitert til paneldebatt.

Andre del av møtet er ordinært årsmøte.

Avisen Groruddalen skriver i forkant av møtet:
"I over 100 år har Aker Universitetssykehus sørget for et godt helsetilbud for Groruddalens befolkning. Mange har fått et nært og godt forhold til sykehuset, og minst like mange frykter hva som vil skje med institusjonen i fremtiden. Mandag inviterer Aker Sykehus Venner til årsmøte. Her skal planene Helse Sør-Øst har for omorganiseringen rundt sykehuset forklares og debatteres. Den planlagte Hovedstadsprosessen kan bety slutten for Aker som Groruddalens og Follo-regionens eget lokale sykehus.

Sykehusvennene frykter at sykehuset på sikt blir lagt ned dersom sykehuset fratas pasientgrupper og viktige funksjoner. Derfor håper de på et stort oppmøte og mange interesserte som kan være med å sette en stopper for dette. Vi - avisa -mener at Aker Universitetssykehus tilhører lokalbefolkningen. Derfor håper vi en løsning som ikke svekker sykehustilbudet ,- men som styrker det, kan bli fremtiden.

Det bør ikke herske noen tvil om hva Akers Avis Groruddalen mener om Aker sykehus. Samtidig er vi innforstått med at verden forandrer seg, men i tilfellet Aker kan vi ikke se at de stadige forandringene har medført annet enn urolige ansatte og et urolig nærmiljø. Er det verdt det? Eller blir historien om Aker nok et eksempel på ordtaket «never change a winning team»...

Til slutt oppfordrer vi folk til å møte opp og si sin mening på møtet som venneforeningen så prisverdig har tatt initiativet til. De har virkelig holdt fanen høyt - i mange, mange år nå!"

• Klikk på overskriften her for å lese innlegget i Groruddalen på nett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar