lørdag 5. april 2008

Hva mener de med begrepet «lokalsykehus»?

LESERBREV I MOSS AVIS, 3. APRIL:

Viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst, Mari Trommald kommer med noen beroligende ord til mossefolk i Moss Avis mandag 31. mars.
Det heter til slutt i artikkelen at «alle pasienter skal få et lokalsykehus å forholde seg til ….. i de fleste tilfeller vil østfoldinger som trenger sykehusbehandling også i fremtiden få behandling ved Sykehuset Østfold».
Så vet vi da hva den store administrasjonen mener med begrepet lokalsykehus. Det er Sykehuset Østfold.
Det er nå på tide at politikere i Østfold våkner. Folk fra Askim oppfatter neppe Sykehuset i Fredrikstad som lokalsykehus, men det gjør åpenbart departementet. Om Moss Sykehus forsvinner, så kan vårt lokalsykehus bli nærmere Sarpsborg – eller et annet sted i Østfold.
Ellers er Marie Trommalds artikkel et godt eksempel på akademiske floskler om lokalsykehus, distriktpsykiatriske sentra, kompetanseoverføring og intermediæravdelinger. Ord som er ment å virke beroligende for allmuen, men som er passende uforpliktende.
Glatte tunger skjuler ofte noe bittert.

Tor Sørnes Jeløy

• Klikk på overskriften her for å lese innlegget i Moss Avis på nett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar