søndag 13. april 2008

Minner om nasjonal fødeaksjon: LIV LAGA

Liv laga ble stiftet 4. mars i år.

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal få:
- den omsorg de trenger,
- bli møtt med respekt for sine valg og ønsker,
- og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid føle seg trygge.

Alle aksjoner som kjemper for lokale fødetilbud bør slutte seg til Liv laga!

• Klikk på overskriften her for å komme til Liv lagas nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar