fredag 11. april 2008

Rapport fra et bekymret Narvik

Leserbrev av Per Henrik Mørk, Narvik SV, medlem i Narvik bystyre:

"Nåværende regjering har garantert for at ingen lokalsykehus skulle legges ned, ei heller vel fungerende fødeavdelinger. Vi som bor i Narvik har opplevd, helt siden den fatale helsereformen ble innført, et uavbrutt forsøk på en omgåelse av dette vedtaket fra de nåværende eierne, Helse Nord og UNN. Siden dette, til nå, ikke har lyktes tas det i stedet stadig nye grep for gradvis å redusere og svekke tilbudet ved Narvik sykehus.

Alle husker vi vel Hålogalandssykehuset og støyen rundt oppbyggingen av Harstad sykehus på bekostning av Stokmarknes og Narvik sykehus. Tross iherdige protester både fra kommunene, fra deler av sykehusstyret og fra sykehusene selv, fikk dette foregå nærmest uten at sentrale myndigheter reagerte.

Så ble vi overført til UNN! Mange i vår region trakk et lettelsens sukk. Hvorfor skulle vel UNN ha interesse av å svekke vårt sykehus til fordel for det svære universitetssykehuset? Ja, si det? Realiteten er i alle fall at UNN-ledelsen nå har løst eller klart å knekke den norske «helsekoden», den som sier at ingen lokalsykehus kan legges ned!

VIPS VEKK
Og det har de gjort på følgende måte: Først fjerner de den lokale ledelsen på sykehuset (gjelder både Narvik og Harstad). Så deler de hele UNN inn i ti klinikker.

Og, så vips: Narvik sykehus er pr. definisjon ikke en selvstendig enhet lenger, men bare deler av UNNs klinikksystem. Det vil igjen si at vårt sykehus er overlatt til UNN-ledelsens til enhver tids forgodtbefinnende. Ikke særlig beroligende, spør du meg.

Endelig har de fått det til, disse byråkratene i Bodø og Tromsø. De har så å si, ved ei sirlig og ganske smart restrukturering av sin organisasjonsstruktur, radert bort et vel fungerende lokalsykehus og det uten at så mange har oppdaget det.

Narvik sykehus ligger selvfølgelig fortsatt på Sykehushaugen. Sannsynligvis vil det likevel bli bygd et nytt sykehus innen ganske kort tid. Hva dette skal inneholde vil imidlertid Helse Nord og UNN selv ha fullstendig og 100 prosent kontroll på. Narvik sykehus finnes nemlig ikke i UNNs organisasjonsstruktur!

Så smart går det altså an å være i vårt demokratiske samfunn, vel å merke hvis målet er å kare til seg selv for enhver pris! Og,... det er jo nettopp dette det dreier seg om.

UVERDIG KAMP
Jeg har tidligere påstått at Helse Nords langsiktige mål er å sentralisere helsetilbudet i Nord-Norge til to steder, Bodø og Tromsø. Så skal disse slåss seg imellom hvem som får det største sykehuset. En uverdig kamp etter min mening. Samtidig reduseres tilbudet ved andre sykehus, for på den måte å skaffe større grunnlag for mammutinvesteringene, først i Bodø, og så vil Tromsø ganske snart følge etter.

Første offer i denne strategien var Vefsn sykehus. Nå er det altså Narvik sykehus sin tur, der fødeavdelingen allerede reduseres til ei fødestue, også dette gradvis blant annet gjennom bedriftsavisen Pingvinen som liksom helt tilfeldig omtaler fødeavdelingen i Narvik som ei fødestue. Sommerstengingen er kun et delmål i denne strategien.

Noen synes kanskje jeg overreagerer, ja, til og med at jeg nærmest er blitt paranoid! At jeg ser spøkelser ved høylys dag? Jeg håper virkelig de har rett, men jeg tror det ikke!"

• Les resten av leserinnlegget i Nordlys på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar