søndag 13. april 2008

SV landsstyre: SV må utvikle en helhetlig helsepolitikk

SV vil i tiden fram mot landsmøtet i 2009 prioritere å utvikle en helhetlig helsepolitikk som utfordrer dagens styringsmodell og kan forbedre helsetilbudet, heter det i en uttalelse vedtatt av SVs landsstyre 12. april 2008.
SVs landsstyre mener det må være en prioritert oppgave for partiet å utvikle en helhetlig helsepolitikk som utfordrer dagens styringsmodell og kan forbedre helsetilbudet, fram mot landsmøtet i 2009.

En slik helhetlig helsepolitikk må blant annet ta opp:
- Demokratisk styring av helsevesenet
- Ressurssituasjonen ved norske sykehus
- En dreining fra reparasjon til forebygging
- Likhet i helsetilbud over hele landet
- En mer rettferdig finansieringsordning
- Større kvalitet på helsetjenestene

Landsstyret ber partiledelselsen og arbeidsprogramkomiteen om å legge til rette for en bred, åpen debatt om helsepolitikk i partiet, med sikte på å utvikle en helhetlig helsepolitikk som kan utgjøre et reelt alternativ til dagens modell. Landsstyret oppfordrer også partiledelsen og programkomiteen til å arrangere et seminar om helsepolitikk i tilknytning til programprosessen.

• Hentet fra SVs nettsider, les uttalelsen der ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar