onsdag 23. april 2008

Rjukan: Sykehusleger i harnisk over regelstridig overføring av røntgenlegestilling

Telemarksavisa forteller en ganske oppsiktsvekkende historie:

"Legene ved Blefjell sykehus Rjukan er nå i harnisk over ledelsens håndtering av en overlegestilling som regelstridig har blitt overført til Kongsberg.

Denne saken er basert på anonyme kilder og skriftlig materiale som ikke er ment for allmennheten.

BRUDD PÅ HOVEDAVTALEN
Radiologstillingen på Rjukan er bestemt flyttet til Kongsberg. Saken ble tatt opp av ansatterepresentant i Blefjell styre, Arild Standal, i siste styremøte. Der var TA tilstede. Han påpekte at dette hadde blitt gjort uten drøftelser med andre og at det var et brudd på hovedavtalen.

Konstituert direktør Ivar Dahl nikket til svar, men sa til styret at tilbudet på Rjukan ville bli bedre ved å gjøre det på denne måten. Han sa også at vikarstafetten skulle fortsette og at det var helt vanlig å flytte på legestillinger.

FØRT FOLK BAK LYSET
Det er slett ikke legene på Rjukan enig i. Mange er forbannet over at en overlegestilling ved røntgenavdelingen nærmest over natta kunne forsvinne til Kongsberg - for å bli lyst ut igjen der - som en fast stilling. Dette ble først informert som om det gjaldt en intern og kurant sak, men i dag kan TA avsløre at folk er ført bak lyset.

Den 13. mars hadde en klinikksjef et møte med de radiologiske avdelingene i Blefjell sykehus. Resultatet av møtet var at det ble fastslått at alle tre avdelingene i helseforetaket måtte ha radiologi på dagtid. Samtidig ble det bestemt at Kongsberg kunne sette i gang med å omgjøre en LIS-stilling (lege i spesialisering) til en overlegestilling og at stillingen som seksjonslege ved Rjukan skulle lyses ut.

NYTT VEDTAK
1. april - drøye 14 dager etterpå - ble det arrangert et nytt møte. Denne gangen med klinikksjefen og bare radiologiavdelingene på Notodden og Kongsberg. I dette møtet skrotes det gamle vedtaket og det besluttes å lyse ut en fast overlegestilling på Kongsberg. Det bestemmes også at radiologstillingen på Rjukan ikke skal lyses ut. Etter det TA erfarer ble det også snakket om å fjerne radiologvikarene fra Rjukan.

Det hører med til historien at dette skjer samtidig som man installerer en ny CT-maskin på Rjukan til en verdi av mange millioner kroner.

Legene på Rjukan finner det merkelig at man kan bestemme dette - når bare deler av avdelingen var tilstede - og når det foreligger et annet vedtak som sier noe annet.

KONGSBERG-KUPP
TA vet at sistnevnte vedtak først ble presentert som at det ikke var fattet noe vedtak. Det var det - og i tillegg rakk man å lyse ut denne stillingen - før referatet fra møtet ble sendt ut. Flere leger i Rjukan mener saksbehandlingen i denne saken har vært helt på viddene. Man spør seg hva slags «møte» dette var - som egentlig bestemte hva som skulle skje med radiologstillingen på Rjukan. Alle avdelingslederne var ikke innkalt og ikke var alle avdelingene representert.

Heller ikke alle de tillitsvalgte var tilstede på møtet. Etter det TA erfarer var flesteparten av legene som deltok på møtet 1. april fra Kongsberg."

• Les resten av artikkelen i Telemarksavisa på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar