torsdag 3. april 2008

Stensby inviterer Brustad til årsmøte

Til tross for den rødgrønne regjeringens erklæring om å ikke legge ned lokalsykehus, blir Stensby sykehus tappet for det innholdet som vi forbinder med et sykehus. Venneforeningen for Stensby sykehus har derfor invitert statsråd Sylvia Brustad til foreningens årsmøte, for å holde et foredrag. Det de spesielt ønsker belyst er gjeldende styringssystem for statens sykehus og hvilke kompetanse AHUS styre hadde til å gjøre sitt vedtak. Vil statsråden overprøve styrets vedtak? spørs venneforeningen i brevet til Brustad.

I brevet heter det også:
"Venneforeningen, med over 700 medlemmer fra flere kommuner i regionen, arbeider for et fullverdig sykehustilbud for befolkningen på Øvre Romerike, og at Stensby sykehus derfor må opprettsholdes.

Som kjent har styret for AHUS vedtatt, som en del av budsjettet for 2008, at sykehuset skal avvikles om kort tid. I stedet skal det opprettes en mindre korttidsenhet for pasienter fra AHUS. I tillegg skal øre/nese- halsavdelingen opprettholdes mv, samt den interkommunale legevakten. Konsekvensutredning er så vidt vi vet, ikke gjennomført. Det vises kun til en uttalt forutsetning i styret for Helse Øst i 2003/2004, om avvikling av sykehuset når nye AHUS er i full drift i 2011. Det har rent mye vann i havet siden den gang.

Vedtaket i styret for AHUS har vakt oppriktig harme og stor irritasjon i befolkningen, for de over 300 tilsatte, og er for alle fullstendig uforståelig. Det vises veldig ofte til de politiske føringer som ligger i at ingen lokalsykehus skal nedlegges, jfr. nasjonal helseplan 2007-2010.

Det er også reist spørsmålstegn ved om styret for AHUS har vedtakskompetanse i en slik viktig og vesentlig omlegging av sykehustilbudet for regionen, jfr. Helseforetakslovens § 30."

Venneforeningen vil holde sitt årsmøte på den dato som passer statsrådens program, men det er foreløpig ikke kommet noe svar fra statsråden på denne forespørselen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar