onsdag 30. april 2008

Sandefjord: Full sal på sykehusmøte, etterlyser mobilisering og samarbeid

Rundt 70-80 mennesker møtte opp da Sykehusets venner i Sandefjord arrangerte møte i går kveld. Arrangøren hadde fått sentrale innledere til å gi forklaringer på hvorfor det går galt avsted i sykehussektoren.

Tønsbergs Blad skriver:
Revisor Fanny Voldnes åpnet møtet med å vise hvordan sykehusreformen, med nytt økonomistyringssystem, har ødelagt for økonomien til sykehusene. – Det at sykehusene nå må forholde seg til regnskapsloven er et eksempel. Det nye systemet førte også til at Helse Sørs (nå Helse Sør-Øst) varige driftsmidler økte med hele sju milliarder over natten fra 31. desember 2002 til 1. januar 2003, forklarte hun.

– Vi trenger en folkelig mobilisering. Det er på tide å brette opp armene. Systemet ruller og går av seg selv uavhengig av politisk flertall. Noen må stoppe det, formante rådgiver ved samfunnspolitisk avdeling i Fagforbundet, Unni Hagen. Hun mener at dagens sykehusstruktur med lokalsykehus står for fall, og at hovedstadsprosessen vil endre mye på sykehuset slik vi kjenner det i dag.

Økonomiprofessor ved Høgskolen i Hedmark, Bjarne Jensen, pekte på paradokset om at verdens rikeste land ikke har råd til å opprettholde lokalsykehusene. Og det til stor applaus fra de fremmøtte.


Flere tok til orde for mer kontakt over fylkesgrensene. Stilt overfor trusselen om dramatisk sentralisering av akuttberedskap i et stort område, må politikere og andre engasjerte samarbeide bedre på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Tønsbergs Blad skriver:
Alle er enige om at kampen mot nedlegging av lokalsykehus må intensiveres, men hva man skal gjøre, det er det ingen som vet.

• Les reportasjen i Tønsbergs Blad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar