tirsdag 22. april 2008

FFOs uttalelse til helse- og omsorgsministerens redegjørelse om sykehusøkonomi

Blant deltakerne på høringene om helse- og omsorgsministerens redegjørelse om sykehusøkonomi 1., 7. og 8. april var Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). (De tre høringsdagene var filmet og ligger i arkivet til Stortingets nett-tv, lenker finner du i venstre kolonne).

FFO skriver i sin uttale bl.a.: "Med stadig nye behandlingsmuligheter og et økende antall pasienter, blant annet som følge av stadig flere eldre og flere utvikler kroniske lidelser, er det i årene som kommer fortsatt behov for en betydelig vekst i budsjettrammene til spesialisthelsetjenesten." FFO understreker imidlertid at kampen om mer penger etter deres syn må tas i de årlige budsjettforhandlingene, og ikke gjennom budsjettoverskridelser i helseforetakene.

FFO fremhever lokalsykehusenes rolle og funksjon i en samlet behandlingskjede og ber helse- og omsorgskomiteen i sin innstilling vise til anbefalingene i sluttrapporten fra Erikstein-utvalget.

• Les hele uttalelsen fra FFO ved å klikke på overskriften her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar