lørdag 5. april 2008

Helse Blefjell får trolig prøve ut ny finansieringsmodell for lokalsykehus!

Styreleder i Helse Sør-Øst, Hanne Harlem, er positiv til at Blefjell sykehus blir pilot for utprøving av et nytt finansieringssystem for lokalsykehus.

Det gjorde hun klart under møtet med Interessegruppa for lokalsykehuset for Rjukan og representanter for formannskapene i Tinn, Vinje og Tokke i går. Styrelederen vil riktignok ikke foregripe og si at det blir opprettet et pilotprosjekt. Men skulle det ende opp slik Blefjell sykehus selv har bedt om, ønsker Harlem at utprøvingen skal få virkning fra og med 2009.

STORE AVSTANDER
Hanne Harlem var invitert til Rjukan av Interessegruppa for Rjukan sykehus. Sist hun var på besøksrunde i Blefjell sykehus, kuttet styrelederen ut Rjukan fordi det var så langt, som hun sa til Varden. Fredag hadde hun bare Rjukan på planen og etter møtet med Interessegruppa, avla hun et besøk på sykehuset. Nettopp dette med avstander med sterkt vektlagt under møtet.
– Husk at Tinn, Tokke og Vinje er tre ganger så stort som Vestfold fylke, sa Tokke-ordfører Olav Urbø.

HAR BLITT VERRE
Harlem er enig med Erik Haatvedt som mener det må legges mer vekt på det faste tilskuddet til mindre sykehus. – Det er ikke sikkert det er riktig å bruke de samme mekanismene over alt, sier Harlem til Varden.

– Vi snakker ikke om hvor mange pasienter som skal behandles og hvor mye vi kan få ned ventelistene. Vi snakker kun om å ha akuttfunksjon. Jeg trodde faktisk det skulle bli bedre med foretaksmodellen. Men det har blitt verre. Det er kun fokus på økonomi og besparelser, sa ordfører Erik Haatvedt blant annet.

BUDSJETT I BALANSE
Leder i Interessegruppa, Turid Opedal, beklaget sterkt at det nesten er umulig å få svar når man ber om dialog om konkrete forhold.
– Slik skal det ikke være. Det er uakseptabelt, svarte Harlem.

Styrelederen i Helse Sør-Øst ba om forståelse for at helseforetaket ikke kan bruke mer penger enn de har. Hun slo også fast at foretaket må forholde seg til regjeringens politikk og dermed Soria Moria-erklæringen. Kravet om balanse står fast, noe som betyr at Blefjell må kutte de 25 millionene styret sa nei til i januar. Men akuttdelen er det ikke aktuelt å røre.

MÅ VENTE
På spørsmål om framtiden for fødestua Lykkeliten gjorde Harlem det klart at hun ikke vil si noe om det før Blefjell sykehus er ferdig med å vurdere konsekvensene ved en nedleggelse.

• Hentet fra Varden på nett, klikk på overskriften her for å se hele saken der

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar