onsdag 16. april 2008

Frp ut mot Brustad

Fremskrittspartiet går hardt ut mot helseminister Sylvia Brustad, som har varslet en dramatisk omlegging av sykehusstrukturen.

– Helseministeren har ikke tatt inn over seg at Helse-Norge blør, sier Harald T. Nesvik (Frp). Han leder helsekomiteen på Stortinget og har merket seg at Sylvia Brustad vil sentralisere mange sykehusoppgaver til færre sykehus. Flere sykehus vil miste akuttbehandling.

SPARE PENGER
Nesvik mener at helseministeren kutter oppgaver ved lokalsykehusene bare for å spare penger. Han tror ikke på Brustads argument om bedre kvalitet. – Det sier seg nesten selv, at når du ønsker å fjerne akuttfunksjoner fra lokalsykehusene, så fjerner du også tryggheten som den enkelte føler ved å ha et slikt tilbud i nærområdet, sier Nesvik. Han viser til at Frp har foreslått å tilleggsbevilge 1,5 milliarder kroner til helsesektoren.

MED TO TUNGER
Nesvik mener Brustad taler med to tunger. – Vi har en helseminister som har gjennomført, og ønsker å trappe opp, en reell sniknedleggelse av lokalsykehusene. Det blir merkverdig at den samme helseministeren gang på gang forsikrer om at ingen lokalsykehus skal legges ned, sier Nesvik. (ANB)

• Hentet fra Namdalsavisa på nett, les saken der ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar