lørdag 19. april 2008

Invitert til høringsmøte hos Brustad 24. april

Folkebevegelsen for lokalsykehusene er, sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Diabetesforbund og Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, invitert til et møte med Sylvia Brustad torsdag 24. april.

Helse- og omsorgsministeren ønsker å høre organisasjonenes "erfaringer og synspunkter, både på dagens situasjon og på hvordan vi skal lykkes i å utforme framtidas helsetjeneste".

Statsråden tok dette initiativet i forbindelse med Stortingets høring av hennes redegjørelse om sykehusøkonomien.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar