torsdag 10. april 2008

Mosjøen: Taper 10 mill. på omstilling!

Dagkirurgioperasjonene som utføres ved sykehuset i Mosjøen, som for eksempel innen urologi, er dårligere betalt enn sengekrevende operasjoner som sykehuset utførte tidligere.

Etter ett år kommer virkningen av omstillingen ved Helgelandssykehuset i Mosjøen for full tyngde. Underskuddet har økt fra 2,8 til 11,4 millioner kroner.

Fra 1. november 2006 ble ikke bare den akuttkirurgiske beredskapen lagt ned. Det samme skjedde med de inntektsbringende, planlagte ortopedi-operasjonene. De ble flyttet til Rana. – Inntektsbortfallet er på 10 millioner kroner, sier avdelingsdirektør Jan Inge Pettersen.

Dermed forklares hele økningen i underskuddet med et strategisk valg om funksjonsfordeling. Samtidig som kravet til organisasjonen i Mosjøen er å komme opp med tiltak som mer enn halverer underskuddet i løpet av året. Resultatkravet er minus 5 millioner kroner for 2008.

• Les hele saken i Helgeland Arbeiderblad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar