onsdag 2. april 2008

Millionsløsing når Stensby stenger

Stensby er ett av eksemplene på lokalsykehus som, til tross for de rødgrønnes løfter, i praksis blir nedlagt som sykehus - med de negative konsekvenser dette får for lokalbefolkningen og kommunehelsetjenesten i regionen. Nå kan Romerikes blad fortelle at medisinsk utstyr for flere millioner kroner blir lagret i pappesker når Stensby sykehus lukker dørene:

Tillitsvalgt og sykepleier Hilde Skikkelstadødegård mener det er millionsløsing å ikke ta utstyret ved Stensby i bruk. - Vi har fire fullt utstyrte operasjonssaler på Stensby. Nå blir det pakket ned for godt, sier hun.

Skikkelstadødegård sier til Eidsvoll Ullensaker blad at denne sløsingen er helt forferdelig. Hun er forarget over at Ahus ikke vil bruke noe av det medisinske utstyret fra Stensby sykehus. - Jeg er ikke det minste overasket over at det er dyrt å drive helsevesenet når man ser slike eksempler, sier hun.

PAKKES OG MERKES
Når sykehuset legges ned i sommer får staben ordre om å pakke alt fra pinsetter til intravenøspumper, narkosemaskiner og operasjonssenger. Deretter blir det registrert og lagret på ubestemt tid.

Det eneste de ikke skal røre er utstyret som er gitt av Stensbys venner, blant annet en skanner og en "pustemaskin". — Akkurat det utstyret bestemmer vi ikke over. Alt utstyret som skal brukes på nye Ahus er etter det vi kjenner til allerede kjøpt inn, men det meste herfra kunne vært brukt der, sier Skikkelstadødegård.

FOR MILLIONER
I Stensby sykehus står det medisinsk utstyr for millioner av kroner. Mye av det er bare noen måneder gammelt, men like fullt klart for langtidslagring.

Hjerteovervåkingsutstyret alene koster tre millioner. På lageret ligger rundt 50 fullt utstyrte operasjonssett og masse datostemplet engangsutstyr. De har to sett til kikkehullskirurgi. Det er spesialvaskemaskiner og andre apparater overalt. Listen over spesialutstyr er lang.

— I tillegg har vi et fullt operativt laboratorium, en stor datapark og resten av inventaret. Ikke noe av dette skal ut av huset, sier den tillitsvalgte.

• Les hele saken i Romerikes Blad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar