tirsdag 15. april 2008

Hovedstadsprosessen - i resten av landet?

Sykepleien omtaler hovedstadsprosessen under overskriften "Snuoperasjon med høyt turtall":

"Informasjon og forankring er nøkkelord i sykehusomstillingen som berører 69 000 ansatte og 2 600 000 pasienter i hovedstadsområdet. Genistrek eller utopi?" heter det i ingressen.

Lenger nede i artiklen finner en følgende avsnitt:

"KONSEKVENSER FOR REGIONENE
Det er ikke bare Sør-Øst som følger hovedstadsprosessen med argusøyne. Løsningene som velges for hovedstadsområdet kan få betydning for helsetjenesten i andre deler av landet. Da helseminister Sylvia Brustad redegjorde for sykehusøkonomien i Stortinget i februar, sa hun at en dialog med de andre helseregionene må være på plass.

Større opptaksområder, sentralisering av fagmiljøene og Magnussen-utvalgets beregninger, som viser en forfordeling av helsemidlene, kan komme til å bli stridstema i landets øvrige helseregioner senere i år."

Min kommentar: Om det stemmer at hovedstadsprosessen skal danne mønster for prosesser i de andre helseforetakene, må sykehusaksjoner over hele landet ruste seg til nye og vesentlig hardere slag enn det vi hittil har kjempet!

• Les artikkelen i Sykepleien på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar