onsdag 16. april 2008

Nye sykehusområder i Sør-Øst: Sentralisering av akuttberedskap

Helse Sør-Øst vil dele regionen opp i syv sykehusområder, og målet er at inntil 90 prosent av innbyggerne behandles innenfor sitt område. For noen betyr dette å forholde seg til nye sykehus.

I dag og i morgen skal styret i Helse Sør-Øst bestemme prinsippene som avgjør hvilke sykehus vi skal behandles på. Et av de viktigste grepene er å lage såkalte sykehusområder. Målet er at sykehusene innenfor hvert slikt område skal fordele pasienter og oppgaver mellom seg.

- Det som skal behandles på styremøtet, er overordnede prinsipper som fører oss i en ganske annen retning enn før, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst.

Men striden om hva slags funksjoner og spesialiteter hvert enkelt sykehus skal tilby og hvem som får kalle seg universitetssykehus, står frem mot styremøtet 19. juni. Da skal prinsippene settes ut i livet.

DELER OG SAMLER
- Vi skal desentralisere mer ved at 80 til 90 prosent av behovene til pasientene skal dekkes innenfor hvert sykehusområde. Samtidig vil vi sentralisere mer innenfor hvert sykehusområde. For eksempel foreslår vi at man samler akuttkirurgisk beredskap innenfor hvert sykehusområde, sier Mikkelsen.

• Les mer om disse store strukturelle endringene innen spesialisthelsetjenesten i Aftenposten på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar