lørdag 19. april 2008

Mangler 15 millioner for å ferdigstille distriktspsykiatrisk senter

Halden-klinikken må snarest tas i bruk, mener både brukere og sykehusledelsen. Det distriktspsykiatriske senteret skulle ha åpnet i Gamle Halden Sykehus for nærmere et år siden, men bygget står fremdeles tomt. En av årsakene til at senteret fremdeles ennå ikke er klart for åpning er at Sykehuset Østfold mangler penger til å gjøre ferdig byggearbeidet.

Sykehusdirektør mener det er skammelig om Haldenklinikken ikke åpner etter at 80 millioner er brukt på prosjektet.

Det er anslått at det kommer til å koste ytterligere 15 millioner kroner å ferdigstille Haldenklinikken.

• Klikk på overskriften her for å lese hele saken på NRK Østfolds nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar