torsdag 24. april 2008

Rusomsorgen: Brustads behandling

Psykiater Jan Sunder Halvorsen har skrevet et debattinnlegg i Dagbladet, etter at Helse Sør-Øst nå vil avslutte avtaler med behandlingsinstitusjoner som kan vise til gode resultater og redusere totalt antall senger innen området med 70, trass i at rusbehandling er et helsepolitisk prioritert satsingsområde:

"Tidlig på året snakket Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad varmt om opptrappingsplanen i rusomsorgen. Den nye rusreformen, som kom for fire år siden, hadde svakheter som skulle rettes opp. Men når Helse Sør-Øst for noen dager siden offentliggjorde tildelingen av behandlingsplasser, er det nedskjæring, ikke opptrapping som er realiteten! 70 behandlingsplasser tas bort. Flere utmerkede institusjoner som hadde avtale med Statens helseforetak fikk den ikke fornyet og må trolig nedlegges. Føyer Brustad seg til rekken av politikere vi ikke kan stole på, som sier det ene og gjør det andre?

Da Helse Sør-Øst ble konfrontert med det problematiske i å redusere behandlingsplassene med 70 senger, syntes de ikke det er noe problem. Tapet av kapasitet skal kompenseres med større vekt på korttidsbehandling. I det målet de selv stilte opp ved anbudsinnbydelsen, pekte de på at fordelingen i dag er 70-30 mellom langtidsbehandling og korttidsbehandling. Målet nå var å komme opp i fordeling 50-50. I det nye avtaleutkastet når de 36%.
"

• Les hele innlegget til psykiater Jan Sunder Halvorsen i Dagbladet ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar