onsdag 9. april 2008

LHL: Trusler om sykehuskutt gir angst

- LHL er sterkt bekymret over de varslede kuttene i sykehusene, sier Arne Ketil Hafstad, fungerende forbundsleder i LHL. Blir kuttene gjennomført vil det ramme mennesker med kroniske sykdommer hardt.

ANGSTFULL VENTETID
- Ved flere helseforetak foreslås det store kutt i antall hjerteoperasjoner. Mange hjertesyke får da lengre og mer angstfylt ventetid. Vi er også redde for at mennesker med kroniske lungesykdommer i enda større grad blir presset til rask utskrivning fra sykehuset, uten at kommunene har det nødvendige oppfølgingstilbudet. Dette vil bli en uholdbar situasjon, understreker Hafstad.

KUTTENE VIL SVI
Det er ikke første gang trusler om kutt i pasienttilbudet kommer fra sykehusene. - Det nye er at helseministeren denne gangen så tydelig sier at nå kommer det ikke ekstra penger. Kuttene kommer til å svi hardest for mennesker med kroniske lidelser og gå hardt utover deres tilbud. Dette er tilbud som er lite lønnsomme for sykehusene, men er livsviktige for mennesker med kroniske sykdommer, presiserer Hafstad.

OVERSER REHABILITERING
LHL mener at helsereformen nå ikke virker etter hensikten. - Vi ser at spillet om pengene fortsetter på samme måte med statlig eierskap, som da fylkeskommunene satt som eiere av sykehusene. Fortsatt er det et stort sprik mellom overordnede politiske føringer, og det som faktisk gjøres. For eksempel har vi klare indikasjoner på at helseforetak nå overser bestillingen fra helseministeren om å øke rehabiliteringskapasiteten, avslutter Hafstad.

• Hentet fra Agderavisen.com, klikk på overskriften for å lese innlegget der

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar