torsdag 17. april 2008

Helgeland: Hva skal sykehus egentlig gjøre?

Direktøren etterlyser klar beskjed om hva sykehuset faktisk skal drive med. – Hva er godt nok? Forventningene til oss er nesten ustyrbar. Kunnskapen om drift av lokalsykehus er altfor dårlig, sier direktør Ivar Kirkfjell ved sykehuset i Sandnessjøen.

– Det tror jeg også, sier stortingsrepresentant Jan Sahl (KrF), som gjestet Kirkfjells sykehus torsdag. Direktøren brukte mye av møtetida til å liste opp store utfordringer, og han var helt klar på at hverdagen er blitt en eneste stor prioritering.

– Vi må sortere nøye mellom hva vi må gjøre, bør gjøre og kan gjøre. "Kan" må komme i siste rekke, samtidig som vi har en ventelistegaranti. Å prioritere bare etter økonomi er en dårlig måte å drive helsearbeid på, sier direktør Kirkfjell.

Den gamle sykehusvisa på Helgeland er full av økonomiske bekymringer.

– Akkurat nå er Sandnessjøen det sykehuset i helseforetaket som er mest i økonomisk ubalanse. Vi har et underskudd på fire millioner kroner bare de to siste månedene. Det er et problem ettersom vi har lovet balanse i 2008. Kanskje tilsier dette at vi har for høy aktivitet, men det er vanskelig å ta den ned. Det er problematisk å si opp spesialister, for det er ikke sikkert at vi får dem tilbake igjen en annen gang, sier Kirkfjell. 2007 var et år med stor økning på kirurgi i Sandnessjøen, men også på medisin.

– Samtidig har vi begrenset personell og areal, og mange pasienter har vært nødt til å ligge på gangen. Slik skal det helst ikke være, sier Kirkfjell.

• Les hele saken i Rana Blad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar