mandag 21. april 2008

Oslo Ap vil ha sykehusdirektorat! OPPDATERING 22.4.: Forslaget trekkes, se egen sak lenger oppe på siden!

Oslo Arbeiderparti avholder representantskapsmøte om "helsevesenet" tirsdag 22. april kl. 18.00 i Samfunnssalen i Samfunnshuset.

Hovedinnleder er partileder Jan Bøhler. Helse - og sosialpolitisk talsperson i bystyret, Nina Bachke, og leder i Fagforbundet i Oslo, Mari Sanden, vil holde forberedte innlegg i debatten.

Partistyrets forslag til uttalelse har overskriften "Et helsevesen som henger sammen" og starter slik:

"En hovedutfordring i norsk helsevesen ligger i at nær 70% kommer til sykehusene som øyeblikkelig hjelp-pasienter. De sendes dit direkte fra sykehjem, fastleger, legevakter, m m. Undersøkelser har vist at 30-40% av innleggelsene kunne vært unngått ved bedre samhandling mellom primærhelsetjenesten og sykehus.

Dette avspeiler seg også i ressursbruken: Norge troner i verdenstoppen i bruk av offentlige penger på sykehus, mens vi ligger relativt lavt i satsing på forebygging og primærhelsetjeneste (OECD/Nordforsk). Det eneste som kan forhindre en stadig økende pasientstrøm og nye budsjettkriser ved sykehusene, er at vi greier å vri ressursene og endre denne ubalansen."

Lenger ute i forslaget til uttalelse listes opp 10 forslag til nye tiltak for å skape mer helhetlig pasientbehandling og bedre ressursbruk. Blant disse er forslaget om et statlig sykehusdirektorat (en ide som FrP og Høyre tidligere har frontet):

"Sterkere statlig styring trengs for å lykkes med avgjørende omstillinger i helsevesenet i tida som kommer. Det gjelder samling av høyspesialisert behandling på noen få steder for å høyne kvalitet og pasientsikkerhet. Det gjelder desentralisering av andre tjenester til lokalmedisinske sentra og lokalsykehus. Det gjelder innføring av felles IKT-systemer i hele helse-Norge. Det gjelder felles innkjøp av medisiner som staten finansierer enten det er via helseforetak eller folketrygden, osv. For å få til en klarere folkevalgt styring av slike prosesser og skape et likeverdig helhetlig helsevesen landet rundt, bør dagens fire helseregioner, hvorav en har 55% av befolkningen - erstattes med ett felles statlig direktorat. Dermed vil vi få færre lag mellom pasient og politikk, og ressursene kan brukes mer til produksjon og mindre til administrasjon."

• Les resten av forslaget og mer om representantskapsmøtet i Oslo Ap ved å klikke på overskriften her
MIN KOMMENTAR: Det er langt fra Oslo til distriktene. "By og land - lenger frå einann"?

OPPDATERING 22.4.: LENKEN FØRER NÅ TIL NYTT FORSLAG FRA STYRET, DET ANDRE ER IKKE LENGER TILGJENGELIG

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar