mandag 14. april 2008

4 uker stengt fødeavdeling i Narvik

Fra skriv som er sendt ut til kommunehelsetjenesten i opptaksområdet til Narvik sykehus:

Direktøren ved UNN har besluttet at overnevnte seksjon UNN Narvik skal ha feriestengt 4 uker i sommer.

Siste inntak av fødepasienter blir søndag 6. juli kl. 15.00
Disse blir utskrevet 7. juli kl. 12.00 eventuelt overflyttet til annen fødeavdeling etter behov.
Fødeavdelingen åpner mandag 12. august kl. 08.00

Jordmortjenesten vil imidlertid ha kontordag to dager i uken i stengingsperioden. I tillegg vil det bli etablert en beredskap/vurderingstj eneste der du kan få råd av jordmor og evt. følge under transport hvis dette er nødvendig. Denne tjenesten vil vi informere om i eget skriv som sendes i uke 18.

Det vil dessverre ikke være tilgjengelig gynekolog ved UNN Narvik i samme periode.

For de gravide som har termin i vår feriestengning vil vi tilby samtale og undersøkelse ved fødeavdelingen i god tid før fødselstermin. Vi vil da også orientere om transport til det aktuelle fødestedet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar