torsdag 3. april 2008

SE OG HØR Brustad og RHF-ene i høringen om helseforetaksøkonomi

OPPDATERT OG LENKET TIL ARKIV MED OPPTAK AV HØRINGEN!
Helse- og omsorgskomiteen gjennomførte den første av tre høringsdager, og her er programmet:
Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 1. april 2008

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Helse- og omsorgsministerens redegjørelse om den økonomiske situasjonen ved landets helseforetak (RED 8 (2007-2008)).

16.15 - 17.45 Statsråd Sylvia Brustad
Styreleder i Helse Nord RHF Bjørn Kaldhol
Styreleder i Helse Midt-Norge RHF Kolbjørn Almlid
Styreleder i Helse Vest RHF Oddvard Nilsen
Styreleder i Helse Sør-Øst RHF Hanne Harlem

Høringen foregikk i Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 - rom K-210.

• OPPDATERT/NYLENKET 3. APRIL: Klikk på overskriften for å komme til arkivopptak av hele høringen. VÆR TÅLMODIG - DET TAR TID FØR SELVE STARTER. DET GRØNNE "PRØVEBILDET" MED PERIODEVISE TESTTONER VARER NESTEN 5 MINUTTER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar