lørdag 12. april 2008

Rjukan sykehus under press - Lykkeliten fødestue legges ned?

Ledelsen ved HF Blefjell sykehus mener det er forsvarlig at Rjukans fødestue Lykkeliten nedlegges. Det har de allerede meddelt Helse Sør-Øst .

Tirsdag skal det nyvalgte styret i HF Blefjell sykehus ta stilling til om Lykkeliten fødestue på Rjukan skal nedlegges. En sak som nå har versert i over et halvt år.

REAGERER KRAFTIG
- Jeg mener bestemt at en nedleggelse av Lykkeliten vil gi et sammenbrudd i en kvalitetssikret forsvarlig tjeneste til de gravide og deres familier. En nedleggelse vil dessuten stride mot de vedtak, anbefalinger og retningslinjer som er førende for hvordan fødselsomsorgen skal organiseres til beste for brukerne, sier seksjonsjordmor Lisbeth Strømme til TA.
Gjennom et fem siders langt notat har hun belyst vesentlige forhold rundt fødetilbudene for gravide i kommunene Tinn, Vinje og Tokke.

- GROV UFORSTAND
- På ledelsesnivå i Blefjell sykehus blir det uttalt at det ikke er medisinsk uforsvarlig å legge ned Lykkeliten. «Det er jo bare friske kvinner det er snakk om», sies det. Dette blir brukt som et argument for å overbevise om at det er greit å gjennomføre nedleggingen. Dette vitner om grov uforstand ovenfor en fødende kvinne og hennes families situasjon. En fødsel er, selv om den er normal, en akutt og øyeblikkelig hendelse som krever håndtering av kvalifisert medisinsk personell, skriver Strømme, som også tillater seg å henvise til helseministerens oppdragsdokument for 2008.

- Her heter det at foretakene skal jobbe for en helhetlig svangerskap, fødsel og barseltid, og at det skal utvikles lavrisikotilbud til kvinner med normale svangerskap og fødsler. Og det er jo nettopp det Lykkeliten fødestue representerer, sier Strømme, som er mildt sagt oppgitt over alle forsøkene og grepene som blir gjort i forsøkene med å spare utgifter.

• Les hele saken i Telemarksavisa på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar