fredag 18. april 2008

2,6 millioner mennesker i fem sykehusområder - med fem akuttmottak? For å effektivisere i Oslo???

Helse Sør-Øst skal i løpet av året omorganisere helseforetakene i Oslo, slå sammen Telemark og Vestfold og området fra Asker og Bærum og til Notodden i hvert sitt geografiske sykehusområde.

I Oslo skal etter planen fem sykehus slås sammen i ett sykehusområde. Det samme gjelder sykehusene i Buskerud og Asker og Bærum, samt Blefjell sykehus på Notodden. Telemark og Vestfold foreslås også slått sammen.

Omorganiseringen er en del av Helse Sør-Østs hovedstadsprosess, der målet er å effektivisere bruken av sykehusene i Oslo. Den geografiske organiseringen omfatter sykehustjenestene til rundt 2,6 millioner pasienter i Helse Sør-Øst.

Det gjenstår å avklare organiseringen av akuttfunksjonene, som i utgangspunktet skal legges til ett sykehus i hvert sykehusområde. I vedtaket heter det at: - Ett sykehus innenfor hvert sykehusområde skal normalt ivareta akuttfunksjoner og faglig koordinering for kirurgiske og ortopediske tjenester. Der lokale forhold tilsier at slike akuttfunksjoner skal finnes på flere sykehus, organiseres dette i et samarbeid mellom sykehuset som innehar koordineringsansvar og det enkelte lokalsykehus.

• Les mer i Helserevyen ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar