onsdag 2. april 2008

Viseadm. dir. i Helse Sør-Øst: Sykehus, kvalitet og nærhet

"Bedre samarbeid mellom de ulike sykehus og mellom sykehus og kommunale helsetjenester er viktig for å sikre helsetjenester med høy kvalitet i fremtiden", skriver Mari Trommald, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst.

"Helsetilbudet skal i større grad tilpasses og organiseres ut fra pasientenes behov og ikke omvendt. For pasientene er nærhet til tilbudet viktig. Derfor bør behandling av de vanligste sykdommene skje så nær hjemmet som mulig.

Samtidig må noen tjenester samles, slik at fagfolkene får nok erfaring til å gi god behandling til pasienter med sjeldne og mer kompliserte sykdommer."

• Les hele innlegget i Moss Avis på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar