fredag 18. april 2008

Vedtatt i Helse Størst, men legene godtar ikke å jobbe på flere sykehus

Helse Sør-Øst vedtok i går at spesialister bør ambulere mellom sykehus innen samme sykehusområde. – Dette kan vi ikke godta. Vedtaket vil også få følger for leger i Nord-Norge, sier Arne Refsum, leder for Overlegeforeningen.

Styret i Helse Sør-Øst gikk inn for at spesialister bør ambulere mellom sykehus, hospitere på ”søsteravdelinger” og at spesialister kan inngå i vaktordninger ved andre sykehus enn hovedarbeidsstedet.

– Jeg godtar ikke uholdbare arbeidsforhold for mine medlemmer, sier Arne Refsum, leder for Overlegeforeningen.

Umulig situasjon
Refsum mener det er uforsvarlig å pålegge en lege vakt på to sykehus samtidig, og påpeker at det står i tariffavtalen at dette ikke skal skje.

– La oss si at en spesialist har vakt på dagtid på Bærum sykehus, og opererer pasienter. På kvelden har legen bakvakt på Buskerud sykehus, og må dra dit og operere en pasient. Hva skjer da hvis pasienten på Bærum får komplikasjoner på kvelden og trenger spesialisthjelp? Dette setter legen i en umulig situasjon, noe vi ikke kan akseptere, sier Refsum.

• Les mer i Dagens Medisin på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar