onsdag 9. april 2008

Næringslivet i Narvik med innsamling: Økonomi skal ikke stenge fødeavdeling!

Økonomi skal ikke være argumentet for å stenge fødeavdelingen i sommer, sier Frode Sommersel, Futurum, Fay Hege Fredriksen, Natech, Kjetil Kvalsvik, Høgskolen i Narvik, Michelle Opshaug, HeatWork og Åsunn Lyngedal fra Narvik Næringsforum.

Dette er et bakholdsangrep på samfunnene i Ofoten. Her satser bedrifter og kommuner for fullt, og så opplever de at helsetilbudet raseres. Det kan vi ikke bare stå og se på, sier Åsunn Lyngedal i Narvik Næringsforum. Nå har foreningen dratt i gang en innsamlingsaksjon for å få inn det beløpet som UNN mener de skal spare på å stenge fødeavdelingen i Narvik i fem uker. I utgangspunktet 500 000 kroner, men det er usikkert om det er mulig å spare så mye, ut fra fjorårets tall. Uansett bør UNN få vite at penger kan skaffes.

Og hvis det er personale det står på, så er det også i boks. – De ansatte på fødeavdelingen hadde allmøte i går, via organisasjonene deres, og alle sier seg villig til å endre ferieplaner for å holde avdelingen åpen. Det skal også vær mulig å skaffe gynekolog. Det betyr at vikarproblemer ikke kan brukes som argument, forteller Lyngedal.

Bedriftene som allerede er med er klar på sin argumentasjon. – Vi kan ikke rekruttere og holde på fagfolk dersom vi ikke har et fullverdig fødetilbud. Vi har unge ansatte, og vi vil jo helst at de skal etablere seg her og bli en stabil arbeidskraft for oss, sier Michelle Opshaug i HeatWork.

– Ja, og for oss er også sykehustilbudet viktig for våre studenter. Vi kan ikke ha studenter her hvis de ikke kan få praksis på et fullverdig sykehus, sier høgskoledirektør Kjetil Kvalsvik.

• Hentet fra Ofotens Tidende på nett, klikk på overskriften for å komme dit

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar