søndag 13. april 2008

Etterlyser etterrettelighet og konsekvenstenkning fra myndighetene

I en kommentar i Oslo legeforenings blad skriver styremedlem og tidligere visepresident i Legeforeningen Per Meinich:

" Statsbudsjettet for 2008 dekker ikke på langt nær de forventede kostnadene sykehusene vil ha for å fortsette driften på 2007-nivå. Sykehusene er i tillegg pålagt å spare inn svarende til underskuddene i 2007. Situasjonen er dramatisk.

Regjeringen har hevdet at budsjettet gir spesialisthelsetjenesten mer enn noen gang. Dette er i beste fall en sannhet med betydelige behov for modifikasjoner. Selv enkle analyser viser at sykehusene pålegges innsparinger i milliardklassen.

Bevilgningene til spesialisthelsetjenesten økte fra 2007 til 2008 med 3,9 milliarder kroner til 85 milliarder kroner. Bare 1,79 av de 3,9 milliardene står til disposisjon for å dekke økte kostnader. Resten er bundet opp til spesifikke formål som investeringer, opptrappingsplan for psykisk helse etc.

… …

Legelønn utgjør (…) en brøkdel av sykehusenes totale lønnsbudsjetter; resten utgjøres i stor grad av grupper jeg tror alle er enige om bør ha en lønnsutvikling minst på linje med resten av samfunnet. Krisen i sykehusøkonomien er således ikke et resultat av verken legers eller andre gruppers ublu lønnsutvikling eller krav!

Jeg etterlyser større grad av etterrettelighet fra våre politiske myndigheter. Heller enn å fortelle oss hvor mye sykehusene får ("mer enn noen gang") bør man innrømme at det skal spares i et omfang som krever strukturendringer og aktivitetsavgrensninger. De politikerne som har vedtatt dette bør være de første til å dra i gang en mer langsiktig debatt om hvordan vi best skal få dette til.

Først etter at eventuelle reduksjoner og effektiviseringstiltak kan (og bør!) bevilgningene reduseres. Dagens situasjon, hvor pengene fjernes før tiltakene er realisert, gir sulteforede sykehus der beslutningene ofte blir svært kortsiktige. Det er ingen tjent med!

• Last ned Oslo Legeforenings blad Journalen 1/2008 ved å klikke på overskriften her og les hele Meinichs kommentar samt andre innspill om sykehusøkonomi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar