onsdag 2. april 2008

Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst på høring med frist 21. april

Helse Sør-Øst har gjennomgått samhandlingsformer og planverk på beredskapsområdet i tidligere Helse Øst og Helse Sør. Helse Sør-Øst RHF gjennomførte bl.a. møte med alle helseforetakene med akuttfunksjon, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus 24. - 25. oktober 2007 for å drøfte samarbeidsbehov og -form på beredskapsområdet.

Fristen for å komme med innspill er 21. april.

• Les mer på Helse Sør-Østs nettsider ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar