tirsdag 19. oktober 2010

Agder: Håper på utsettelse


AGDERPOSTEN Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter håper helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kan bidra til å få utsatt endringene ved sykehuset i Arendal etter å ha hørt argumentene til Ap-politikere og sykehusansatte.

– Budskapet er klart: Vi er bekymret for sykehuset i Arendal og helsetilbudet i Aust-Agder, sier stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap).

Aust-Agder Arbeiderparti har tatt initiativ til et møte med helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap).
– Vi vil få frem at det er viktig at sykehuset i Arendal forblir et akuttsykehus, med et fortsatt godt tilbud for slagpasienter, mødre og barn. Vi kan ikke sitte stille å se at det bygges ned, sier de Ruiter.

Torsdag skal helseministeren møte de Ruiter, fylkesleder Inger Løite, fylkesordfører Laila Øygarden, Arendals-ordfører Torill Rolstad Larsen, fylkessekretær Per Åge Nilsen, legeforenings tillitsvalgte ved sykehuset, Geir Noraberg, fagforbundets tillitsvalgt Merethe K. Hoel og sykepleierforbundets tillitsvalgt Sandra Baldursson.

Timeout
Ap-politikernes møteagenda er å få utsatt prosessen med omorganisering ved sykehuset slik at det kan tas nye vurderinger for hvordan fremtiden ved sykehuset i Arendal skal bli.
– Vi ønsker det som på håndballspråket heter timeout. Jeg oppfatter prosessen som ufornuftig og lite gjennomtenkt. Utredningene er både åpne og lukket, og det virker som om sykehusledelsen ikke driver med faglige vurderinger, men politikk. Det er jo andre som skal utøve politikken, påpeker stortingspolitikeren.

De Ruiter mener likevel han som politiker kan påvirke sykehuspolitikken, til tross for at ledelsen og sykehusstyrets har myndighet til å ta omfattende avgjørelser.
– Jeg føler meg ikke maktesløs. Jeg er tent og engasjert til å jobbe videre med sykehuset i Arendal. Jeg mener samtidig vi burde evaluere sykehusreformen fra 2002 – det er på høy tid å se på hvem som faktisk utøver helsepolitikk.

– Kan ikke påvirke
Tillitsvalgt lege Geir Noraberg venter på sykehusdirektørens endelige innstilling for slagbehandlingen, som skal legges frem onsdag. Samtidig forbereder han seg på å vise helseministeren de ansattes syn på sykehuskonflikten på Sørlandet: Frykten for nedbygging av viktige funksjoner og et dårligere sykehustilbud i Aust-Agder. Han ønsker også å få frem at det skjer mye bra på Sørlandet sykehus, og at enkelte avdelinger samarbeider godt på tvers av sykehusene. Uansett tror han ikke at møtet med helseministeren vil ha noen avgjørende betydning.
– Jeg tror ikke helseministeren kan påvirke lokalt, sier Noraberg.

Likevel synes han det er viktig å belyse det han mener er en uheldig situasjon for sykehuset i Arendal.
– Vi sier jo ikke nei takk til et møte med helseministeren, sier han.

• Les saken i Agderposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar