tirsdag 26. oktober 2010

Agder: Ordførere vil ha utsettelse


AGDERPOSTEN Samtlige ordførere i Aust-Agder hevder det er blitt gjort saksbehandlingsfeil i saken om slagbehandlingen på Agder. Nå krever ordførerne at saken utsettes.

– Dette fordi kommunene ikke er konsultert i planleggingen av endringen, noe som er i strid med «Plan for strategisk utvikling 2009-2020 Helse Sør-Øst, Veileder for utforming av oppfølgingsplan» av 25. mai 2009. I henhold til dokumentets grunnleggende føringer og premisser skal planlegging og utvikling av tjenestetilbudet i det enkelte sykehusområde skje i «en forpliktende og avtalebasert samhandling med kommunene i opptaksområdet», heter det i et samlet opprop fra Aust-Agders 15 ordførere, som ble levert til styret i Sørlandet sykehus søndag.

– Ikke konsekvensutredet
Sykehusdirektør Jan Roger Olsen la torsdag i forrige uke frem sin innstilling om slagbehandlingen på Agder. Innstillingen han gikk for, vil medføre svekkelse av nevrologisk avdeling ved sykehuset i Arendal.

De 15 Aust-Agder-ordførerne viser til at det ikke har vært drøftinger mellom kommunene og helseforetaket.
– Saken er heller ikke drøftet i Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS). Konsekvensene for hele behandlingskjeden er ikke vurdert. Vi er bekymret for at kommunenes behov for ressurser til pleie og omsorg vil stige som følge av forslaget, heter det er i oppropet fra ordførerne.

Styreleder i Sørlandet sykehus, Peder Olsen, sier at han har mottatt oppropet og sendt det videre til styremedlemmene. Han ønsker ikke å kommentere saken før styremøtet torsdag.

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen mener det ikke er grunnlag for å utsette saken.
– Jeg mener saken er grundig utredet i tråd med gjeldende strategiplan og etablerte rutiner.

– Holdes utenfor
Bystyrepolitiker Tove Skyttemyr (uavh.) tok initiativ til at de 15 ordførerne i Aust-Agder skulle gå sammen og kreve utsettelse.
– Kommunene har ikke vært involvert i planprosessen. Jeg blir helt satt ut av hvordan kommunene holdes utenfor av sykehusledelsen, sier Skyttemyr.

Og hun legger til:
– Det burde ha ringt noen bjeller hos sykehusdirektøren da jeg ringte og fortalte at saken ikke er blitt drøftet i Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS). Jeg håper styret velger å utsette saken under styremøtet torsdag.

• Les saken i Agderposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar