torsdag 28. oktober 2010

Lo i Trondheim: Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst driver fagforeningsknusing


UTTALELSE FRA LO I TRONDHEIM:

Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst driver fagforeningsknusing

LO i Trondheim gir Fagforbundet ved Aker Sykehus full støtte i kampen for å beholde fagforeningsleder Are Saastad på Aker Sykehus.

Are Saastad, leder i Fagforbundet ved Aker sykehus har fått melding om at han fra nyttår blir flyttet fra Aker sykehus til Akershus Universitetssykehus. Det er 13 år siden han har vært ansatt på den avdelingen han nå står oppført på og som er grunnen for at ledelsen ved Oslo Universitetssykehus ønsker å flytte ham. Lønnsslipper og ferielister viser at han har vært ved klinikksjefens stab ved Aker Sykehus siden år 2000, og ikke på den avdeling som nå er grunnlaget for en flytting.

Det er viktig at bedrifter og foretak som er i omstilling har tillitsvalgte som kjenner foretaket og utfordringene godt. Dette er viktig fordi de tillitsvalgte representerer de ansatte, og skal delta i omstillingsprosessene for å arbeide for å få et best mulig resultat for den gruppa de representerer.

Fagbevegelsen kan ikke se på en sak hvor man prøver å fjerne en tillitsvalgt for en gruppe i en omstillingsprosess som noe annet enn forsøk på fagforeningsknusing. Det kan ikke, og skal ikke være så lett å fjerne tillitsvalgte fra den gruppa de er valgt fra og for.

Trondheim 26.10.10
Styret LO i Trondheim

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar