tirsdag 19. oktober 2010

Tysfjord: Kjemper for traume-tilbudet i Narvik


FREMOVER Elisabeth Olsen sender nesten 2.000 underskrifter for fortsatt traumebehandling ved sykehuset i Narvik til Helse Nord.

Kjøpsvik-kvinnen og småbarnsmammaen har engasjert seg sterkt for lokalsykehuset sitt ti mil nord for tettstedet i Tysfjord. Hun mener det både er riktig og viktig å vise et folkelig engasjement i saken.
– Dette er mitt bidrag for å holde fokus på det som er viktig for lokalbefolkningen i hele regionen; nemlig et godt lokalsykehus med dagens funksjoner. Tar de vekk traumebehandlingen og akuttfunksjonene ved sykehuset, tar de også bort folks trygghet.

Sterkt engasjement
Elisabeth forteller om Monika Andersen i Narvik som startet en egen Facebook-gruppe, som fikk en oppslutning fra mellom 3.000-4.000 medlemmer. Selv ville hun gjøre det mer håndgripelig for Helse Nord.
– Jeg opprettet en underskriftskampanje på kampanjesiden til dagbladet.no. I konvolutten ligger signaturen til 1.979 mennesker som alle synes det er like viktig med et godt utbygd lokalsykehus.

Olsen er svært engasjert i saken, og kaller underskriftskampanjen for «Mitt bidrag».
– Det er enkeltpersoner som har skrevet under, og jeg vil sende en varm takk til alle som har støttet aksjonen. Folkebevegelsen for Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik er sterk. Og det er viktig å holde engasjementet oppe.

Ikke en bykamp
Småbarnsmammaen begrunner eget engasjement med både svært lange avstander, den sterke utviklingen i regionen, mange industriarbeidsplasser og Narvik som trafikknutepunkt med både tog og tungtransport.
– Vi må ikke gjøre dette til en kamp mellom Harstad og Narvik. Poenget er at vi trenger fullverdige sykehustilbud begge steder. Dette må helsepolitikerne ta inn over seg.

Elisabeth Olsen frykter en utvikling som betyr at stadig flere funksjoner skrelles av fra lokalsykehustilbudet.
– Jeg håper på det beste for alle. Derfor må vi holde engasjementet for sykehuset vårt varmt.

• Les saken i Fremover ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar