fredag 1. oktober 2010

Ahus: Fredag er D-dag


ØSTLANDETS BLAD Den kritiske situasjonen på Ahus med 600 ubesatte stillinger var tidlig oppe på dialogkonferansen på Oscarsborg.

– Søknadsfristen er torsdag 30. september. Fredag vet vi om vi har nok søkere til 600 ubesatte stillinger. Eller om overføringen av pasienter til Ahus må utsettes et par måneder fordi vi mangler fagfolk, sa direktør Øyvind Graadal da han innledet foran ordførere, rådmenn og kommuneansatte fra Follo. Pluss en stor delegasjon Ahus-ledere og ansatte fra Ski sykehus og Follo DPS, som virksomhetsoverdras fra nyttår.
Graadal ble direkte oppfordret av blant andre Follorådsleder Georg Stub om å kommentere situasjonen.

Ahus-vikarer søker
– Sist fredag var det 300 søkere inne. Det er en brukbar søkermengde, men mange av søkerne er vikarer og midlertidig ansatte ved Ahus, sa direktøren, som ikke la skjul på at situasjonen begynner å bli kritisk.
Fredag denne uken er det styremøte på Ahus.
– Vi får se da, og eventuelt ta møter med vår eier Helse Sør-Øst og departementet.
Men jeg er fortsatt optimist og håper alt er i boks til 1. januar, sa Ahus-direktøren på Dialogkonferansen.

Brev fra direktør Hatlen
Ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS), som har hatt fortrinnsrett til Ahus-stillingene, har som kjent sittet på gjerdet og latt være å søke.
Fredag 24. september fikk alle OUS-ansatte brev fra sykehusdirektøren, Siri Hatlen: Med klar beskjed om at nå bør de som har en utsatt jobb benytte seg av muligheten og søke overgang til Ahus.

Frist torsdag
Overfor ØB utdyper Graadal i en pause under konferansen situasjonen slik:
– Når fristen for å søke går ut torsdag denne uken, så må vi ut fra situasjonen som foreligger bestemme om 1. januar fortsatt blir datoen for pasientoverføringen.

Henvise når?
Morten Laudal, kommunelege i Vestby, kommenterte fra salen at det nå er høyst uvisst om pasientoverføringen skjer fra nyttår.
– Jeg spør derfor: Når kan vi begynne å sende henvisninger til Ahus?
– Jeg tror fortsatt på at vi er i rute 1. januar. Vi sender snart ut egne henvisningsopplegg til fastlegene, så har vi alternative planer hvis bemanningen forsinkes, kvitterte Graadal.

Færre leger overføres
Ahus og Oslo universitetssykehus har knivet om hvor mange legestillinger som skal overføres.
Forrige uke bestemte Helse Sør-Øst at Ahus bare får overført 140 legestillinger fra Oslo, 50 færre enn hva Ahus sier det er kritisk behov for.
– Ahus ba om 193. Kan du leve godt med at det bare blir 140 nye legestillinger, Graadal?
– Jeg kan leve med det og forholder meg til avgjørelsen, sier Graadal til ØB.

• Les saken i Østlandets Blad på nett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar