søndag 3. oktober 2010

Møre og Romsdal: Ap går for ett akuttsjukehus


ROMSDALS BUDSTIKKE/RB NETT.NO Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal gjør helomvending i sjukehussaka. Ap vil ha nytt sjukehus som samler akutt og føde, men sier ikke hvor.

For et halvt år siden vedtok fylkesårsmøtet i Arbeiderpartiet at det skal være fire fullverdige sjukehus i Møre og Romsdal. I forslaget til valgprogram foran neste års fylkestingsvalg foreslår styret og programkomiteen en annen løsning.

Dagens sjukehus utelukkes
– Ja, det er riktig at vi foreslår en annen løsning for sjukehustilbudet i Nordmøre og Romsdal. Vi ønsker at akuttberedskapen og fødetilbudet samles ved ett sjukehus, og det skal være et nytt sjukehus. Dermed utelukker vi at det legges til ett av dagens to sjukehusbygg; Lundavang i Molde og Kristiansund sykehus, sier fylkessekretær Egil T. Ekhaugen til Romsdals Budstikke.

Forslaget
Her er formuleringen styret i Møre og Romsdal Ap ber lokallagene stille seg bak:

«Møre og Romsdal Arbeiderparti går inn for at vi for Nordmøre og Romsdal samler akuttkirurgi og fødeavdeling ved et nytt sykehus. Befolkningsgrunnlag og infrastruktur på Søre Sunnmøre tilsier at Møre og Romsdal Arbeiderparti vil arbeide aktivt for at sykehuset i Volda skal beholde akuttkirurgi og fødeavdeling».

Sjukehus for framtida
– Hva ligger bak det nye forslaget om å samle akutt og føde i et nybygg?
– Vårt nåværende partiprogram ble vedtatt for fire år siden. Og det bygde på programmet fra 2003. Vi har spurt oss: Skal vi gå til valg på et partiprogram med historisk verdi, eller med et program som sier hvilken framtidsløsning vi vil ha for sjukehustilbudet? Vi har hatt tøffe runder med debatt i styret, og endt opp med den formuleringen som nå er sendt ut, forklarer Egil T. Ekhaugen.

– Dere unngår det mest kontroversielle av alle spørsmålene i sjukehusdebatten, nemlig hvor et nytt sjukehus skal bygges?
– Det eneste vi sier er at det skal være et nybygg. Vi prøver å samle oss om prinsippene først, nemlig at det for innbyggerne i dette fylket vil være den beste løsningen å samle akuttfunksjonene og fødetilbudet for Nordmøre og Romsdal ett sted. På dette tidspunktet er tjenestene og kvaliteten viktigst, sier Ekhaugen.

Forberedt på stedsdebatt
– Vil Ap dermed overlate stedsvalget til eieren av sjukehusene, nemlig staten?
– Det har ikke vært diskutert hvem som skal bestemme lokaliseringen, men jeg utelukker ikke at dette vil bli et spørsmål vi får befatte oss med. Vi har hatt nær dialog med lokallagene både i Molde og Kristiansund om dette.

– Åpner formuleringen for et kompromiss?
– Ja, det vil være dekning for å lansere så vel Høgset som Eikrem og Hjelset med dette forslaget, sier fylkessekretær Ekhaugen.

Lokallagene i Ap har frist til 6. oktober med å si sin mening. Partiets program skal endelig vedtas på møtet i representantskapet i Møre og Romsdal Arbeiderparti 13. november.

• Les saken i Romsdals Budstikke ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar