søndag 10. oktober 2010

Fylkestinget: Klar melding til Helse Nord


RANA BLAD Fylkestinget understreker hvor viktig det er at den eksisterende akuttberedskapen blir beholdt på sykehus som ikke blir traumesykehus.

I vår foreslo Helse Nord å oppgradere fem sykehus i Nord-Norge til traumesykehus, deriblant sykehuset i Rana. Disse sykehusene skulle være i stand til å ta i mot alvorlig skadde pasienter. Saken vakte stor debatt, og avgjørelsen ble utsatt inntil man hadde fått sendt saken på en bred høring.

Fylkestinget behandlet saken i går, og ser positivt på den planlagte oppgraderingen av sykehus i regionen til såkalte traumesykehus. Helse Nord har tidligere gitt uttrykk for at denne oppgraderingen ikke skal føre til en svekkelse av akuttberedskapen der man ikke får en slik status.

Likevel valgte et enstemmig fylkesting å understreke viktigheten av nettopp dette.

– Sykehus som i dag har døgnbasert akuttkirurgisk beredskap må i framtida ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta akutt primærbehandling og stabilisering av alvorlig skadde pasienter (traumepasienten), heter det i vedtaket.

– Vil tappe ressurser
Men andre deler av vedtaket var ikke fylkestinget like enig i. Fremskrittspartiet mente at man samtidig som man gir denne klare meldingen, gir Helse Nord rom for tolkning med andre formuleringer i vedtaket.

Blant annet gjaldt dette et punkt om det som er grunnleggende for at man gjør de riktige prioriteringer, og dermed unngår at traumepasienter blir behandlet ved sykehus uten tilstrekkelig traumekompetanse.

Rødt på sin side ville være enda klarere i sin melding til Helse Nord. De mener man ikke kan erstatte dagens lokalsykehus med ambulanser eller lokale akuttmedisinske team uten stor risiko for dødsfall som kunne vært unngått.
– Vi må ikke være blåøyd. Selv om Helse Nord sier dette ikke skal gå på bekostning av akuttberedskapen andre steder, så er det det som blir resultatet. Vi må høre på faginstansene som sier dette vil føre til en fare for liv og helse, sa Rødt-representanten Ingeborg Steinholt.

– Jeg tror man kommer til å tappe ressurser fra de sykehusene som ikke skal oppgraderes. Hvor skal de få erfaring og kompetanse hvis pasientene skal sendes bort? Og hvis det er slik at alle skal behandle traumepasienter, hva skal man da med traumemodellen? Jeg tror dere misforstår. Det er ikke slik at alle skal behandle traumer.

– Bedre tilbud
– Skal vi ha traumesykehus overalt? Nei, sier fagfolk, det har vi ikke fagfolk til. Men når vi sier at vi skal beholde akuttberedskapen der den er i dag, må det være tilfredsstillende, sa Oddleif Olavsen (H).

– Dette er en viktig sak. Det står om liv og død. Det er ingen enkel sak, for vi er ikke fagpersonell. Jeg synes det er vanskelig når fagpersonene sier ulike ting. Jeg føler meg likevel trygg på at det blir bra, når vi nå gir et klart signal til Helse Nord, mente SVs Per Mikal Hilmo.

– Vi får mer enn det vi har hatt tidligere. Det blir et sikrere tilbud og en bedre behandlingskjede, sa Arbeiderpartiets Heidi Kristin Sæthre.

• Les saken i Rana Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar