tirsdag 19. oktober 2010

Overlevering av opprop i dag: Helseminister - grip inn, redd Aker sykehus nå!


Pressemelding fra Fagforbundet Aker Universitetssykehus, tirsdag 19. oktober 2010

Over 700 organisasjoner i Groruddalen mot nedleggelse:
HELSEMINSTER - GRIP INN, REDD AKER SYKEHUS NÅ!


I dag møter helseministeren en ny, mektig manifestasjon av bredden i motstanden mot nedleggelse av Aker syke­hus. - Det er ingen tvil om at dette blir sett på som gal skap blant folk flest, sier kampanjeleder Maren Rismyhr i Aker sykehus’ venner.

Den utrettelige støtteorganisasjonen har nok en gang gjennom ført en helt usedvanlig kampanje for å redde det utsatte lokalsy kehuset på Oslos østkant. I februar samlet organisasjonen 40.000 protestunderskrifter fra enkeltpersoner i Groruddalen - en av de største aksjonene av sitt slag i Oslo noensinne.


Mange titusen bak underskriftene
Nå har et nettverk av ubetalte aktivister nok en gang trålet de fire bydelene i Groruddalen og samlet støtte fra godt over 700 lag, foreninger, firmaer og borettslag, med til sammen mange titalls tusen medlemmer og ansatte. I helgen sto det imponeren de oppropet på trykk i flere Oslo– og riksaviser. I dag får helse ministeren den lange listen med protester.

- Alle vi spør vil skrive under mot nedleggelsen av Aker. At politi kerne hittil ikke har grepet inn, er uforståelig for de fleste. Nå må de lytte til folkets røst, sier aksjonsleder Rismyhr, som i dag klokken 13 møter helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i spissen for en stor gjeng Aker-demonstranter.

Pressen inviteres til å delta ved overrekkelsen av støtte oppropet for Aker sykehus, som finner sted -
Tirsdag 19. oktober klokken 13.00, Einar Gerhardsens plass (ved Helse– og omsorgsdepartementet)Når skal helseministeren gjøre noe?
I august uttalte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at hun ville sikre en såkalt samhandligsarena på Aker sykehus, som svar på den massive kritikken mot Helse Sør-Østs planer om full nedleggelse av sykehuset. Etter dette er lite skjedd, i følge Tor stein Winger, leder i Aker sykehus venner og også bydelsut valgsleder i Bjerke bydel (Ap):

- En samhandlingsarena på Aker er foreløpig på lufstlottsplanet. Imens er Aker, som er et veldrevet sykehus i økonomisk balan se, i ferd med å nedlegges. Vi nøler ikke med å karakterisere hele prosessen som en forvaltningsskandale, og helseministeren må ha god nattesøvn, siden hun kan sitte rolig og se på det som skjer med Aker nå, slår Winger fast.


Helse Sør-Øst må tvinges til å gjøre om vedtak
Dagens markering har full støtte fra Fagforbundet Aker.
- Alle som kjenner denne saken, både på Aker, Ullevål, Rikshospitalet og også på Ahus, vet at dette nå bare dreier seg om én ting: Å sikre prestisjen til et lite antall overbetalte helsebyråkra ter med administrerende direktør i Helse Sør-Øst Bente Mikkelsen i spissen, sier Are Saastad, leder i Fagforbundet Aker.

Han mener en nedleggelse av Aker i praksis allerede er i ferd med å vise seg umulig, både fordi kapasiteten på Ahus er for dårlig og fordi befolkningen i hovedstadsområdet vokser med 10 til 20.000 mennesker i året.
- Vi vil snart trenge alle de sykehusene vi har i dag, og flere til. Likevel vil Mikkelsen og hennes direktører tvinge gjennom over føringen av 170.000 innbyggere og ikke minst nærmere 2 milliarder kroner til Ahus, og ved det legge Aker og sannsynligvis også deler av Ullevål i grus.

Saastad mener dette er uttrykk for et system i full oppløsning, og at foretaksorganiseringen nå viser sin fundamentale svikt.


Foretaksorganiseringen i full oppløsning
- Når fagligheten forsvinner, og økonomisk prestisje tar over hos sykehuslederne, er det ikke mye vits i å beholde dem lenger. Det er dette Strøm-Erichsen og resten av den rødgønne regjeringen må ta inn over seg. Vedtakene som betinger nedleggelse av Aker må snus før det er for sent - selv om det betyr at toppledere må gå, slår fagforeningslederen fast.

Saastad får medhold av Torstein Winger i Aker sykehus’ venner:
- Når man ikke nevner at det planlegges å investere over 10 milliarder som det ikke er dekning for, gjenstår bare et rått maktspill preget av bløff og fortielser. Denne saken gir vi oss aldri på, og etter at vi nok en gang ser den voldsomme støtten denne saken har i befolkningen, føler jeg meg sikker på at vi vil vinne, sier Winger.


For nærmere informasjon og kommentarer:
Torstein Winger leder i Aker sykehus venner og leder for Bjer ke bydelsutvalg (Ap) – 23 46 54 58
Maren Rismyhr kampanjeleder i Aker sykehus venner – 450 43 259
Are Saastad leder i Fagforbundet Aker - 917 24 293

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar