lørdag 2. oktober 2010

– Dagens turnustjeneste har livets rett


DAGENS MEDISIN 24-09-2010 – Turnustjenesten er minst like god som for tre år siden, sier foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Evalueringen av turnustjenesten illustrerer hvor vanskelig det vil bli for mange sykehus å tiltrekke seg turnusleger hvis helseministeren gjør alvor av Helsedirektoratets trussel om å innføre søknadsbasert turnusfordeling i Norge, sier Jo-Endre Midtbu, foretakstillitsvalgt ved UNN HF til Dagens Medisin.

De beste til slutt
Det er Legeforeningens forskningsinstitutt har gjennomført den femte landsomfattende evalueringen av turnustjenesten på oppdrag fra Turnusrådet.

Midtbu påpeker at mange av de sykehusene som gjør det klart best i den nasjonale evalueringen blir valgt helt til slutt i det trekningsbaserte opptaket.
– Se for eksempel på velfungerende turnussteder som sykehusene i Sandnessjøen, Hammerfest og Nordfjordeid. Dette er de tre toppsykehusene som i evalueringen får en skår over 8 på skalaen fra 1–10, sier han.

Til Nordfjordeid?
– Likevel er det slik at i turnusvalget før turnusoppstart 15. februar 2011, som er gjennomført denne uken, har den første studenten som velger Hammerfest sykehus trekningsnummer 295, Sandnessjøen 388 og Nordfjordeid 422 – av 443 nummer.

Basert på den sene fordelingen ved dagens trekningssystem kan man spørre seg hvem som vil søke seg til Nordfjordeid i et søknadsbasert opptak, hvis de får søkere i det hele tatt? spør han.

Midtbu mener alle turnussteder er sikret like gode turnusleger slik ordningen fungerer i dag. – Disse resultatene bør være av interesse for sentrale myndigheter som nå behandler direktoratets forslag om å endre dagens turnustjeneste, sier han til Dagens Medisin.

• Les saken i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar