onsdag 6. oktober 2010

Folkekrav fra Odda


BERGENS TIDENDE Full mobilisering mot kirurgikutt i Odda. Ber helseministeren gripe inn.

Vi forventer at helseministeren kommer til Odda og gjør de avklaringer som er nødvendig i denne saken. Kirurgikuttene er et klart brudd på Soria Moria, sier Nils Johan Ystanes i Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

Også Odda-ordfører Gard Folkvord vil denne uken sende brev med bønn om at helseministeren kommer på besøk for å bli orientert om Helse Fonnas strategidokument Plan Somatikk.

Både Ystanes og Folkvord mener styrevedtaket åpner for avvikling av døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap og den forsterkede fødestuen i Odda fra 2012.


LES OGSÅ
Ber for sjukehuset
Samarbeidsrådet for Sunnhordland ber Helse Fonna snu.

LES MER

LO stiller krav
- Jeg ser det pågår en veldig sterk sentralisering av spesialisthelsetjenestene i Norge, men det må være være mulig å holde fast også ved de små lokalsykehusene, sier Folkvord.

I morgen kaller han inn alle tillitsvalgte ved sykehuset til et drøftingsmøte i kommunestyresalen. I formiddag la dessuten LO Hardanger frem sin strategi for å bevare lokalsykehuset.

Fagbevegelsen stiller følgende krav:
* Fremdeles akuttkirurgisk beredskap ved Odda sjukehus.
* Opprettholding av forsterket fødestue.
* Helse Fonna må etablere nisjeområder for kirurgi ved Odda sjukehus for å styrke akuttkirurgisk beredskap og rekruttering av nøkkelpersonell.
* Risikovurdering og konsekvensutredning av Plan Somatikk for Odda sjukehus.
* Dagens tilknytning til Helse Fonna må vurderes på nytt.

Vurderer å gå ut av Fonna
Ystanes sitter i LO Hardangers kontaktutvalg som nå vil ta alle kanaler i bruk for å berge lokalsykehuset.
- Dette er tema som berører trygghetsfølelsen til folk. Det er sterke følelser i sving, sier Ystanes.

- Plan Somatikk skal gi tilbud til eldre og kronikere og flere ambulante team av spesialister. Er ikke det positivt for Odda, da?
- Jo alt det er bra, men man trenger også en beredskap som kan redde liv ved å stabilisere og stoppe blødninger, sier Ystanes.

Ifølge ordføreren har kommunestyret i Odda nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal utrede forslag til hvordan Odda sjukehus kan bestå i fremtiden med fullverdig kirurgitilbud og forsterket fødestue.
- Vi vil også vurdere om Odda sjukehus skal ut av Helse Fonna, sier Folkvord.

- Vil dere ut?
- Vi har ikke konkludert ennå, men vi ser at også helsepersonell på Stord tar til orde for det samme, sier ordføreren.

- Helse Fonna er helsefarlig
I gårsdagens Sunnhordland ble krav om oppløsning av Helse Fonna gjentatt av allmennlege Gunhild Sundal som er leder av allmennlegeutvalget for Fitjar og Stord. Hun er sterkt kritisk til fjerning av bløtvevskirurgi fra Stord sjukehus.
- Jeg vil si det så sterkt at Helse Fonna er helsefarlig for innbyggerne i Sunnhordland, sa Sundal i intervjuet.

Hun peker på stor gjennomgangstrafikk og mange trafikkulykker langs E39.
- Jeg vet om mange eksempler på at bløtvevskirurgene her lokalt har reddet liv, sa hun.

• Les saken i BT ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar