onsdag 6. oktober 2010

FFO: Færre vil få habilitering og rehabilitering


FFO I budsjettforslaget for 2011 legges det kun opp til en videreføring av budsjettrammen til kjøp av tjenester fra de private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene.

- Vi frykter at de stramme rammene kommunene får vil føre til et dårligere habiliterings- og rehabiliteringstilbud, sier rådgiver Andreas Habberstad i FFO.

Kommunene deler FFOs bekymring, og sier i sine kommentarer til statsbudsjettet 2011 at dette vil ramme velferden.

Ingen friske midler
Budsjettforslaget for neste år er i praksis en videreføring fra 2008, da Regjeringen tallfestet dette til 1091,2 mill kroner. I de påfølgende statsbudsjett har man pålagt de regionale helseforetakene å kjøpe disse tjenestene i minst like stor grad som året før.
- I tillegg til at bevilgningen har stått stille siden 2008, har det ikke vært lagt opp til en økning i kjøp av disse plassene. Med større satsning kunne dette ha bidratt til at flere hadde fått det habiliterings- og rehabiliteringstilbudet de har behov for, og ikke minst krav på, sier Habberstad.

Mange av medlemmene i FFOs medlemsorganisasjoner får sitt habiliterings- og rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten. Det er derfor viktig at dette tilbudet er tilgjengelig for de som har behov og trenger det.
- Vi får imidlertid tilbakemeldinger om at mange ikke får et slikt tilbud. I tillegg kjenner vi til undersøkelser som blant annet slår fast at det manglende tilbudet er et hinder for at mange i det hele tatt tilbys habilitering og rehabilitering, sier FFOs rådgiver.

• Les saken på FFOs sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar