tirsdag 19. oktober 2010

Si din mening om fremtidens helse- og omsorgstjenester!


HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, 18. OKTOBER 2010

Departementet gjennomfører en åpen netthøring som et ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Vi inviterer både tradisjonelle høringsinstanser og alle andre til å si sin mening om fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

• Klikk her eller på overskriften for å komme til nettstedet Fremtidens helsetjeneste

Registrer deg og legg inn dine bidrag! Kommenter andres innlegg! Delta i diskusjonen!
Denne netthøringen er et ledd i departementets arbeid med Nasjonal helse- og omsorgsplan. Selve planen skal legges frem som en stortingsmelding våren 2011. Høringssvarene blir viktige innspill til meldingsarbeidet.

Du må ha registrert deg, og være innlogget for å sende høringssvar eller kommentere andres svar.

Du kan registrere deg som privatperson eller som virksomhet/organisasjon (fylkeskommune, kommune, offentlig organ, fagforening etc.). Ved registreringen oppgir du ditt eller virksomhetens navn og en e-postadresse. Til denne e-postadressen blir det sendt et passord som skal brukes ved innlogging. Bekreftelse på publiserte høringssvar blir sendt på e-post.

Høringssvar avgis for hvert enkelt tema. På åpningssiden er det også mulig å gi generelle høringssvar. Dersom du vil avgi høringssvar på flere temaer, er det enklest å benytte siden Mine høringssvar som blir opprettet etter at du har logget deg inn.

Ethvert høringssvar som sendes inn før 18.01.2011, regnes som saksdokument (offentlighetsloven § 4). Det blir journalført og saksbehandlet på samme måte som andre saksdokumenter i forvaltningen. Departementet vil ikke besvare eller kommentere høringssvar.

Høringen er en offentlig prosess. Derfor er retningslinjene strengere enn i de fleste diskusjonsfora.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar